Koulutus

 

Balanced Bodyn Pilates-ohjaajakoulutus

Vuonna 2017 aloitamme Suomen ensimmäisen Balanced Bodyn Pilates-ohjaajakoulutuksen. Se toteutetaan modulimuotoisena. Kaikilta opiskelijoilta edellytetään pitkää pilateskokemusta. Sopii hyvin pilatesohjaajien täydennys- ja jatkokoulutukseksi.

Koulutus koostuu kolmesta eri tasosta: Mattopilatesohjaaja, Reformerohjaaja ja Pilatesohjaaja (sisältää laajasti kaikki pilatesvälineet). Jokainen yksittäinen moduli (Mat 1, Mat 2, Refomer 1 jne.) sisältää teoria ja käytännön tentin. Hyväksytysti suoritetun modulin jälkeen opiskelija saa Balanced Body’lta todistuksen. Opetus-, harjoittelu- seuranta- ja omat ohjaustuntimäärät vaihtelevat modulittain.

Balanced Body Pilates Matto-ohjaajaksi valmistuminen edellyttää:

  • Mat 1 -kurssi, teoria- ja käytännöntentit (16 tuntia)
  • Mat 2 -kurssi, teoria- ja käytännöntentit (16 tuntia)
  • 25 mattopilateskertaa ja 45 opetustuntia TAI
  • 20 mattopilateskertaa, 15 seurantatuntai ja 35 opetustuntia
  • loppukoe

Täydellinen Mattopilatesohjaaja koulutus sisältää 102 tuntia.

Koulutukseen sisältyy Balanced Bodyn englanninkielinen korkealaatuinen materiaali. Jokaiseen moduliin kuuluu yli satasivuinen käsikirja ja DVD.

Mattokoulutuksen jälkeen voi jatkaa Reformer-koulutuksiin ja laaja-alaiseen laitekoulutukseen.

Aikataulu on muuttunut, Ensimmäinen Mat 1 kurssi järjestetään kesäkuussa, päivämäärät ilmoitetaan lähipäivinä ja Mat 2 syyskuussa 2017 päivämäärät ilmoitetaan lähipäivinä.

Lisätietoja Tarja Inovaara, tarja.inovaara@pilatesplace.fi ja 040 506 1791 sekä pilates.com

 

Laaja Pilates-opettajakoulutus

Koulutuskokonaisuus kestää noin 2 vuotta.  Koulutus on laajuudeltaannyli 1000 tuntia ja sisältää sekä Pilates matto- että laiteopetuksen. Pilates-opettajakoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se pätevöittää toimimaan itsenäisenä Pilates-opettajana myös Pilates Place Lahden studiossa.

Opiskelijoilta edellytetään vankkaa ammatillista ja liikunnallista taustaa sekä valmiutta pitkäjänteiseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Koulutukseen hyväksytyt ovat olleet fysioterapian ja tanssinopetuksen ammattilaisia.

Lisätietoja molemmista koulutuksista Tarja Inovaaralta: tarja.inovaara@pilatesplace.fi tai 040 506 1791