_PDV1251

Mattotunnit

Mattotunnilla keskeisimmän osan muodostavat lattialla tehtävät harjoitukset. Tyypilliseen harjoituskertaan kuuluu noin 15 – 25 erilaista liikettä, jotka tehdään paksun alustan päällä. Kaikki liikkeet tehdään selällään, vatsallaan, kyljellään tai istuma-asennossa, joten nivelet eivät joudu alttiiksi tärähdyksille tai rasitukselle. Harjoitteet aloitetaan lattiatasossa, jotta asiakas löytää kehon keskilinjan ja ns. normaaliasennon. Näin hänen on helpompi tunnistaa ja löytää kehon syvät lihakset ja oppia käyttämään niitä.

Keskity liikkeiden tekemiseen oikein jokaisella
harjoittelukerralla, koska huolimattomasti tehdyistä
harjoituksista ei ole hyötyä.
– Joseph Pilates

Pilates-menetelmän periaate on, että ainoastaan oikein tehty liike tuottaa tuloksia. Harjoituskerran aikana toistetaan yhtä liikettä vain muutaman kerran ja siirrytään seuraavaan. Kaikissa Pilates-harjoitteissa on tärkeää keskittyä jokaiseen liikkeeseen niin, että sen tekeminen tapahtuu sulavasti, hallitusti ja tarkasti. Pilates Place Lahdessa mattoryhmään otetaan enintään 8 henkilöä kerrallaan. Tämä mahdollistaa yksilöllisen opetuksen ja asiakkaiden erilaisuuden huomioimisen.

Mattotunnit jaetaan aloittajien ryhmistä, alkeista, erittäin edistyneiden ryhmiin. Tällä hetkellä on 5 eritasoista ryhmää. Jokainen uusi asiakas Pilates Place Lahdessa aloittaa ykköstason tunneilla. Jatkossa sopiva taso arvioidaan yhdessä opettajan kanssa. On hyvä muistaa, että Pilates-harjoittelun perusliikkeet sopivat kaikille ja että kokenutkin Pilates-harrastaja tekee uusia oivalluksia perusharjoitteisiin palatessaan.

Tunneille ilmoittaudutaan etukäteen. Peruutukset tulee tehdä viimeistään 48 tuntia ennen käyntikertaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan normaalin käyntikerran hinta. Mattotunteja ohjataan aamusta iltaan, katso aikataulu. Tilauksesta muinakin aikoina. Tunteja ohjataan myös englannin kielellä.

Hyvä fyysinen kunto on
onnellisuuden ensimmäinen edellytys.
– Joseph Pilates